preprava osôb v rámci eu

PRE OSOBY

Preprava osôb:

Cenník

Platba prevodom na účet
Po telefonickom alebo mailovom dohovore o mieste nástupu je potrebné uhradiť zálohu v sume 20% z ceny. Doplatok do plnej výšky je pri nástupe do vozidla.

Banka: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0304175934
IBAN: SK7909000000000304175934
SWIFT CODE: GIBASKBX
Špecifický symbol: deň prepravy
Variabilný symbol: Priezvisko

Doba splatnosti minimálne deň pred nástupom.
Do správy pre adresáta zadajte Vaše Priezvisko dátum a miesto nástupu.
Odstúpenie od jazdy Záloha pri zrušení jazdy zo strany klienta sa nevracia.

Výpočet trasy